The Lammy Club waarvan Agathe-M onderdeel is.

The Lammy Club , gevestigd aan Domselaerstraat 48 1093 MA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mirjam Blom is de Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Lammy Club verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor –en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en BTW-nummer.
 • Gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

The Lammy Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturen en betalingen
 • Het leveren van producten
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is.
 • Het verschaffen van informatie over wijzigingen van voorwaarden
 • Wanneer hiervoor een wettelijke verplichting bestaat

Bewaartermijn

The Lammy Club zal je persoonsgegevens bewaren tot 7 jaar na het plaatsen van een order, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Lammy Club verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de bestellingen en diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Mijnwebwinkel, gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op een server van onze verwerker Mijnwebwinkel. Zij zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding
 • Mollie, voor het afhandelen van betalingen
 • Paypal, voor het afhandelen van betalingen
 • Pakketmail, voor het verzenden van de bestellingen
 • De belastingdienst, vanwege een wettelijke verplichting

Gebruik van cookies

The Lammy Club gebruikt alleen technische en functionele cookies en cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrouwser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw brouwser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door The Lammy Club in te trekken. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@thelammyclub.nl​. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Lammy Club zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek.The Lammy Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

The Lammy Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thelammyclub.nl​.

Er is geen intentie om via onze webwinkel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt ons aan een directe controle van leeftijden van bezoekers aan de webwinkel. Ouders wordt daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Agathe-M onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact op via info@thelammyclub.nl​ en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

The Lammy Club verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

© 2011 - 2024 The Lammy Club | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel